Skip over navigation | Sla menu over

Nationale Borg realiseert stabiele winst en hogere omzet over 2015

13 april 2016

Nationale Borg-Maatschappij heeft 2015 afgesloten met een winst van € 16,3 miljoen, even hoog als in 2014. Het premie-inkomen steeg van € 89,9 miljoen naar € 92,7 miljoen (+ 3,1%). De totale garantie-portefeuille bedroeg ultimo 2015 € 3,0 miljard (2014: € 2,8 miljard). Deze stijging werd veroorzaakt doordat Nationale Borg meer commerciële kansen ziet in diverse sectoren van de economie. De marktomstandigheden voor de bouwsector zijn licht verbeterd en dit geldt in sterkere mate voor kernmarkten als transport, logistiek, kapitaalgoederen en im- en export. Dochterbedrijf Nationale Waarborg kende een uitstekend jaar waarin het profiteerde van het sterke herstel van de Nederlandse woningmarkt.

Lichte toename garantie-portefeuille

Met haar activiteiten is Nationale Borg de grootste onafhankelijke verstrekker van garanties in Nederland en België. Het totale aantal garanties dat werd verstrekt groeide naar ruim 18.500 terwijl dit een jaar eerder nog op 17.600 lag. De claimratio verbeterde licht tot 36,7% en lag wederom ruim binnen de lange termijn doelstellingen (2014: 36,9%).

Garanties: markten ontwikkelen zich positief

De grootste exposure heeft Nationale Borg in de bouwsector. Het voorspelde moeilijke klimaat voor bouwbedrijven verliep in 2015 gunstiger dan verwacht en dit leidde tot minder claims dan begroot en een lichte toename van de exposure door de instroom van nieuwe projecten. In de overige sectoren waarin Nationale Borg traditioneel actief is (transport, logistieke sector, kapitaalgoederen, in- en uitvoer van goederen, voedingsindustrie) zijn ruim voldoende mogelijkheden aanwezig om te groeien. Wel is er zorg over de bedrijven die actief zijn op het terrein van energie en offshore. Door hun lange investeringshorizon, volatiele afzetmarkten en voor de offshore negatief uitwerkende lage energieprijzen hebben veel bedrijven het hier moeilijk.

Toename omzet herverzekeringsactiviteiten

Nationale Borg heeft de beschikking over een professioneel internationaal netwerk van verschaffers van borgstellingen en kredietverzekeringen. Het spreidt de risico’s van haar garantie-portefeuille door ze te delen met een groot aantal gerenommeerde internationale herverzekeraars. Andersom deelt Nationale Borg via haar dochter Nationale Borg Reinsurance mee in de portefeuilles van ruim 100 garantieverstrekkers en kredietverzekeraars. Een licht groeiend deel van de premie-omzet is hieruit afkomstig: in 2015 bijna 75% (2014: 73%). Wel werd deze markt in het aflopen jaar gekenmerkt door matige marktomstandigheden onder meer veroorzaakt door overaanbod. Desalniettemin waren de prestaties van Nationale Borg op dit terrein bovengemiddeld.

Overige activiteiten

Dochteronderneming Nationale Waarborg boekte een een uitstekend jaar waarin het profiteerde van het sterke herstel van de Nederlandse woningmarkt met een aanzienlijke omzetstijging. Op het terrein van WGA/ WIA-garanties is Nationale Borg een van de weinige partijen in de private sector die deze aanbieden. Deze garanties, die de verplichtingen jegens arbeidsongeschikte werknemers afdekken voor bedrijven die het arbeidsongeschiktheidsrisico niet verzekeren, vormen een productcategorie met groeipotentieel in de Nederlandse markt en deze ontwikkelt zich voorspoedig.

Forse versterking eigen vermogen

In het afgelopen jaar groeide het eigen vermogen naar € 111,7 miljoen (2014: € 95,3 miljoen) bij een onveranderd sterke solvabiliteit. De gezonde financiële positie komt ook naar voren in het in januari 2016 gepubliceerde rapport van Standard & Poor’s dat, net als in de voorgaande jaren, de sterke A- rating aangaf.

Voorgenomen overname door AmTrust Financial Services Inc

De aandeelhouders van Nationale Borg bereikten vorig jaar augustus overeenstemming met de Amerikaanse verzekeraar AmTrust Financial Services Inc over de overdracht van het bedrijf. Deze transactie zal worden geëffectueerd na instemming van de twee betrokken toezichthouders. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar toestemming reeds verleend. Toestemming van De Nederlandsche Bank dient nog verstrekt te worden. AmTrust Financial Services Inc beschikt over een internationaal portfolio van gespecialiseerde verzekeringsbedrijven en Nationale Borg denkt in de nieuwe structuur nog beter dan nu in staat te zijn klanten nieuwe proposities te bieden en daardoor haar groei te versterken in de twee thuismarkten voor de garanties en de internationale herverzekeringsmarkt.

Vooruitzichten 2016

Nationale Borg verwacht voor 2016 een lichte groei in premie-omzet en in de omvang van de garantie-portefeuille bij een stabiele nettowinst. De toenemende geopolitieke en financiële onrust zijn niettemin een bron van zorg. Via de herverzekeringsactiviteiten zijn de risico’s van Nationale Borg echter goed gespreid over heel de wereld. Hoewel de prijsontwikkeling in deze markt structureel onder druk staat, blijven er echter interessante kansen aanwezig. Nationale Borg heeft een zeer stabiele positie in de herverzekeringsmarkt en verwacht deze nog verder te kunnen uitbreiden. Dit zelfde geldt voor de verwachte verdere groei van de eigen garantie-activiteiten in Nederland en België, mede door de aantrekkende economie. In de markt voor aankoopgaranties voor particuliere woningen verwacht dochterbedrijf Nationale Waarborg wederom een succesvol jaar door de verde aantrekkende woningmarkt en het groeiende marktaandeel van nieuwe hyptheekverstrekkers. Alles overziend blijft diversificatie in diverse sectoren en internationale herverzekeringsactiviteiten belangrijk voor Nationale Borg om haar sterke en onafhankelijke positie in deze markt te bestendigen.

Nieuws

Financiele rapportages Nationale Borg

22 mei 2017
Na de overdracht van dochtermaatschappij Nationale Borg Reinsurance naar een AmTrust groepsmaatschappij in november 2016 is de balans van lees meer

Kantoren gesloten op 25 en 26 mei

22 mei 2017
Op Hemelvaartsdag, 25 mei, en de daarop volgende vrijdag 26 mei zijn onze kantoren in Amsterdam en Antwerpen gesloten. Wij adviseren u lees meer

Nationale Borg introduceert huurgarantie voor het MKB

8 februari 2017
Nationale Borg breidt haar dienstverlening uit naar het MKB. Met de nieuw ontwikkelde Nationale Borg Huurgarantie worden ondernemers uit het MKB lees meer

Nationale Borg realiseert stabiele winst en hogere omzet over 2015

13 april 2016
Nationale Borg-Maatschappij heeft 2015 afgesloten met een winst van € 16,3 miljoen, even hoog als in 2014. Het premie-inkomen steeg van € 89,9 lees meer

Nieuwe aandeelhouder Nationale Borg

5 augustus 2015
Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de overeenkomst tussen onze aandeelhouders HAL en Egeria, en AmTrust Financial Services, Inc., over de lees meer

Bekijk het archief