De voordelen van de specialist

Het specialisme van Liberty Mutual Surety biedt u enkele voordelen:

  • snelle, persoonlijke en deskundige afwikkeling van uw aanvragen
  • garanties zonder kapitaalbeslag
  • 24 uur per dag inzien en aanvragen van garanties

Snelle, persoonlijke en deskundige afwikkeling

U weet met wie u zaken doet, de mensen die u spreekt zijn deskundig hebben een ruime ervaring en kennen u en uw bedrijfstak door en door.

Bij Liberty Mutual Surety doet u zaken met uw eigen relationship manager. Als persoonlijk aanspreekpunt kent hij uw branche en zoekt hij met u naar de beste oplossing. We leveren maatwerk en snelle service. Wij zijn immers een bedrijf met korte lijnen, dat zich helemaal toelegt op garanties.

Wij hebben een gedegen kennis in huis op vele gebieden, waaronder douaneregelingen en bijbehorende fiscale aangelegenheden. Daarmee zijn we experts in het stellen van garanties ten behoeve van im- en export en van accijnsgoederen. Maar we zijn in veel meer sectoren actief. In de constructiesector hebben we een zeer ruime expertise, het merendeel van de grootste Belgische bouwbedrijven behoort tot onze klanten.

Garanties zonder kapitaalbeslag

Wij vragen in het algemeen geen zakelijke zekerheden bij bepaalde garanties. Wel kijken we onder meer naar de aard van uw onderneming, de toekomstperspectieven en het beleid. Verder gaan onze bankgaranties nooit ten koste van de kredietruimte bij uw bank. U beschikt daardoor over meer werkkapitaal en financieringsruimte.

Voor gezonde bedrijven kan door het onderbrengen van garanties bij Liberty Mutual Surety extra financieringsruimte worden gecreëerd.

24 uur per dag inzien en aanvragen van garanties

Via BorgOnline kunt u op internet 24 uur per dag uw garanties inzien en nieuwe garanties aanvragen.