Bedrijfsinformatie

Liberty Mutual Surety en Nationale Borg zijn handelsnamen van Liberty Mutual Surety Europe B.V. een gevolgmachtigde van Liberty Mutual Insurance Europe SE, een verzekeringmaatschappij gevestigd in Luxemburg met ondernemingsnummer B222380 (Registre de Commerce et des Sociétés), die onder toezicht staat van de Luxemburgse Commissariat aux Assurances

Liberty Mutual Insurance Europe SE
5-7 Rue Léon Laval
L3372 Leudelange
Luxemburg

LMIE is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0731. 748.006 en bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) met nummer 3148

Hier vindt u de volmacht van LMIE aan LMSE.

Liberty Mutual Surety België

Het Belgische bijkantoor van Liberty Mutual Surety Europe B.V. met de handelsnamen Liberty Mutual Surety en Nationale Borg is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0732.697.418.

Bankrekening voor premiebetalingen:
ING Bank Brussel, IBAN BE60.320.0935953.70
BIC/Swift code van de bank BBRUBEBB

Liberty Mutual Surety
Uitbreidingstraat 66
2600 Antwerpen-Berchem
België

SuretyBE@libertymutual.com

Liberty Mutual Surety Nederland

Liberty Mutual Surety Europe B.V. met de handelsnamen Liberty Mutual Surety en Nationale Borg is ingeschreven in het Handelsregister Amsterdam onder nummer 75.10.81.86 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten onder nummer 12.04.67.59.

BTW nummer NL.86.01.45.347.B01

Bankrekening voor premiebetalingen:
ING Bank Amsterdam, IBAN NL23.INGB.0697.6961.62
BIC/Swift code van de bank INGBNL2A

Liberty Mutual Surety
Gustav Mahlerlaan 348, 1082 ME  Amsterdam
Postbus 955, 1000 AZ Amsterdam