Voorgenomen Portefeuille Overdracht

AIU DAC is voornemens om haar garantie-portefeuilles in Nederland en België over te dragen aan Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Klik op het document hiernaast voor een beknopt overzicht van de recente en voorgenomen veranderingen in de structuur van Nationale Borg.
Recente veranderingen
Onze relaties en begunstigden van onze garanties zijn hierover in november 2019 geinformeerd.
In de informatie die zij van ons hebben ontvangen wordt verwezen naar een aantal documenten die in onze kantoren ter inzage liggen, maar die u via de links hieronder ook kunt inzien en downloaden.
0. Index van Documentatie met betrekking tot de Overdracht (Engelstalig)
1. Samenvatting en Achtergrond van de Overdracht (Engelstalig) 
2. Voorbeelden van brieven die worden verzonden aan belanghebbende partijen
a. Voorbeeldbrief aan klanten gevestigd in België
b. Voorbeeldbrief aan begunstigden gevestigd in België
c. Voorbeeldbrief aan klanten gevestigd in Nederland
d. Voorbeeldbrief aan begunstigden gevestigd in Nederland
e. Voorbeeldbrief aan klanten gevestigd in Spanje (Engelstalig)
f. Voorbeeldbrief aan begunstigden gevestigd in Spanje (Engelstalig)
g. Voorbeeldbrief aan begunstigden gevestigd in Noorwegen (Engelstalig)
h. Voorbeeldbrief aan verstrekkers van zekerheden (Engelstalig)
i. Voorbeeldbrief aan cedenten (betreffende specifieke herverzekeringscontracten, Engelstalig)
j. Voorbeeldbrief aan herverzekeraars (betreffende uitgaande herverzekering, Engelstalig)
3. Q&A document met antwoorden op een aantal vragen die mogelijk door geinteresseerde partijen zullen worden gesteld (Engelstalig)
4. Petitie (Engelstalig)
5. Overdrachtsregeling (Engelstalig)
6. Samenvatting Overdrachtsregeling (Engelstalig)
7. Verslag van de Onafhankelijke Actuaris (Engelstalig)
8. Samenvatting van het Verslag van de Onafhankelijke Actuaris (Engelstalig)
9. Aanvullende Rapporten van de Onafhankelijke Actuaris (Engelstalig)
10. Een Kopie van de  Juridische Kennisgeving van de Overdracht