Kerncijfers 2019

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten.
Wij stellen garanties namens Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), dat een A (Strong) rating heeft van Standard & Poor’s.

Hieronder vindt u financiële kerngegevens van Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Het complete LMIE jaarverslag over 2019 kunt u hier downloaden.

In US$ ‘000 2019 2018 2017
Solvency ratio (Solvency II) 117% 134% 128%
Verzekeringstechnische voorzieningen 4.967.999 3.803.176 3.416.905
Beleggingen 3.488.065 2.654.247 2.401.808
Balanstotaal 7.311.134 5.570.946 4.728.236
Geboekte premies en provisie 2.128.935 1.601.356 1.250.662
Resultaat
Resultaat voor belasting -49.778 -6.982 -125.572
Bruto obligo op directe bankgaranties in Nederland en Belgie (€ miljard) 3,2 3,1 3,2