Pas als je je grenzen kent, kun je ze oversteken

KERNCIJFERS 2017

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten. De externe bevestiging van onze soliditeit komt van A.M. Best, die Nationale Borg een A rating heeft verstrekt. Wij voldoen ruimschoots aan de eisen die de toezichthouder aan ons stelt.

Hieronder vindt u financiële kerngegevens van AmTrust International Underwriters DAC, waar Nationale Borg onderdeel van uitmaakt.
Het complete AIU jaarverslag over 2017 kunt u hier downloaden.

In miljoenen euro 2017 2016
Eigen vermogen 209,5 199,1
Verzekeringstechnische voorzieningen 744,9 711,4
Beleggingen 284,6 220,5
Balanstotaal 1.189,3 1.065,8
Geboekte premies en provisie 483,9 389,6
Resultaat
Resultaat uit verzekeringsactiviteiten 33,4 41,6
Bruto obligo op directe bankgaranties van Nationale Borg 3.192 2.906