Kerncijfers 2018

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten.
Terwijl door de betreffende toezichthouders nog wordt gewerkt aan de overdracht van onze garantie-portefeuille door AmTrust International Underwriters DAC (AIU DAC) aan Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), blijven wij garanties stellen voor rekening van AIU DAC, dat een A- rating heeft van A.M. Best. Intussen worden al die garanties voor 100% herverzekerd door LMIE, dat een A (Strong) rating heeft van Standard & Poor’s.
Zodra de toezichthouders hun goedkeuring hebben verleend aan de overdracht – naar verwachting in het voorjaar van 2020 – zullen alle bestaande garanties worden overgedragen aan LMIE en vanaf dat moment zullen wij ook nieuwe garanties afgeven namens LMIE, zodat al onze garanties een A rating van Standard & Poor’s zullen hebben.

Hieronder vindt u financiële kerngegevens van AmTrust International Underwriters DAC, de huidige garant.

Het complete AIU jaarverslag over 2018 kunt u hier downloaden.

In miljoenen euro 2018 2017
Eigen vermogen 237,6 209,5
Verzekeringstechnische voorzieningen 930,4 732,5
Beleggingen 381,9 284,6
Balanstotaal 1.478,6 1.189,3
Geboekte premies en provisie 597,0 483,9
Resultaat
Resultaat uit verzekeringsactiviteiten 30,7 33,4
Bruto obligo op directe bankgaranties van Nationale Borg (€ miljard) 3,1 3,2