Kerncijfers 2021

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten.
Wij stellen garanties namens Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), dat een A (Strong) rating heeft van Standard & Poor’s.

Hieronder vindt u financiële kerngegevens van Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Het complete LMIE jaarverslag over 2021 kunt u hier downloaden.

In € ‘000 2021 2020
Solvency ratio (Solvency II) 172% 143%
Verzekeringstechnische voorzieningen 6.790.408 5.389.062
Beleggingen 4.655.869 4.108.615
Balanstotaal 10.475.503 8.200.200
Geboekte premies en provisie 2.848.796 2.480.765
Resultaat
Resultaat voor belasting 86.257 22.026
Bruto obligo op directe bankgaranties in Nederland en Belgie (€ miljard) 3,8 3,2