Kerncijfers 2020

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt in nog sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten.
Wij stellen garanties namens Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), dat een A (Strong) rating heeft van Standard & Poor’s.

Hieronder vindt u financiële kerngegevens van Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Het complete LMIE jaarverslag over 2020 kunt u hier downloaden.

In € ‘000 2020 2019
Solvency ratio (Solvency II) 143% 117%
Verzekeringstechnische voorzieningen 5.389.062 4.425.841
Beleggingen 4.108.615 3.198.744
Balanstotaal 8.200.200 6.513.269
Geboekte premies en provisie 2.480.765 1.901.884
Resultaat
Resultaat voor belasting 22.026 -44.470
Bruto obligo op directe bankgaranties in Nederland en Belgie (€ miljard) 3,2 3,2