Soorten garanties

Als specialist stelt Liberty Mutual Surety voor allerlei bedrijven en begunstigden garanties. Ruwweg kunnen we echter stellen dat onze garanties uiteenvallen in drie groepen: