Garanties voor de bouw- en kapitaalgoederen sector

In de bouw- en kapitaalgoederensector wordt gewerkt met vele soorten garanties voor de uitvoering van projecten en de levering van goederen:

  • bereidverklaringen
  • inschrijvingsgaranties
  • uitvoeringsgaranties
  • leveringsgaranties
  • aanbetalingsgaranties
  • vooruitbetalingsgaranties
  • onderhoudsgaranties

Ook voor bouwcombinaties kunnen wij bovenstaande garanties leveren. Speciaal voor combinaties hebben wij een vereenvoudigde procedure ontwikkeld.

Welk soort garantie u ook nodig hebt, Liberty Mutual Surety kan u snel een passend voorstel doen.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van onze relationship managers.