Portefeuille Overdracht

maart 28, 2020 3:09 pm

Eind 2019 hebben wij belanghebbenden geïnformeerd over het voornemen van AmTrust International Underwriters DAC (“AIUD”) om haar gehele Nederlandse en Belgische garantieportefeuille over te dragen aan Liberty Mutual Insurance Europe SE (“LMIE”), een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Luxemburg. LMIE heeft een “A” rating van Standard & Poor’s.
Op 25 maart 2020 heeft de High Court of Ireland de voorgestelde overdracht goedgekeurd. De overdracht zal plaatsvinden op 31 maart 2020. Liberty Mutual Surety Europe B.V. met de handelsnaam Nationale Borg, gevestigd op de Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam, Nederland en de Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België, zal vanaf dat moment als gevolmachtigd agent optreden voor LMIE in Nederland en België.
De overdracht verandert niets aan bestaande garantiefaciliteiten en de inhoud van de lopende garanties, en evenmin aan onze systemen, onze service en onze contactpersonen.
Wij kijken met veel vertrouwen uit naar onze toekomst binnen de Liberty Mutual groep, de grootste non-bancaire garantieverstrekker ter wereld. Mocht u vragen hebben over de overdracht, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@nationaleborg.nl of via uw relationship manager.
Met deze overdracht is de transactie tussen AmTrust Financial Services en Liberty Mutual Group die in april 2019 werd aangekondigd en die in oktober 2019 al gedeeltelijk werd geimplementeerd, volledig afgerond.

Go to archive