Skip over navigation | Sla menu over

Kerncijfers 2016 (2015)

Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt nog in sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten. De externe bevestiging van onze soliditeit komt van A.M. Best, die Nationale Borg een A rating heeft verstrekt. Wij voldoen ruimschoots aan de eisen die De Nederlandsche Bank aan ons stelt en bovendien staat onze aandeelhouder, AmTrust Financial Services, Inc., garant voor onze solvabiliteit.

Door de overdracht van dochtermaatschappij Nationale Borg Reinsurance NV aan een andere AmTrust groepsmaatschappij is de balans van N.V. Nationale Borg-Maatschappij in 2016 ingrijpend gewijzigd. Per ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit (op Solvency II basis) 230%, een record niveau.

Hieronder vindt u onze financiële kerngegevens.
Het complete jaarverslag 2016, waarin de wijzigingen worden toegelicht, alsmede het solvabiliteitsrapport over 2016, kunt u hier downloaden.

In miljoenen euro's 2016 2015
Eigen vermogen 25,0 20,4
Verzekeringstechnische voorzieningen     33,7 30,7
Beleggingen 46,6 35,1
Balanstotaal 110,5 242,1
Geboekte premies en provisie 28,0 34,2
Resultaat
Resultaat uit voortgezette activiteiten 3,0 6,1
Resultaat uit beëindigde activiteiten (gedistribueerd naar aandeelhouders) 39,8 10,1
Resultaat na belastingen 42,8 16,3
Bruto obligo op directe bankgaranties 2.906  2.995
 

Nieuws

Financiele rapportages Nationale Borg

22 mei 2017
Na de overdracht van dochtermaatschappij Nationale Borg Reinsurance naar een AmTrust groepsmaatschappij in november 2016 is de balans van lees meer

Kantoren gesloten op 25 en 26 mei

22 mei 2017
Op Hemelvaartsdag, 25 mei, en de daarop volgende vrijdag 26 mei zijn onze kantoren in Amsterdam en Antwerpen gesloten. Wij adviseren u lees meer

Nationale Borg introduceert huurgarantie voor het MKB

8 februari 2017
Nationale Borg breidt haar dienstverlening uit naar het MKB. Met de nieuw ontwikkelde Nationale Borg Huurgarantie worden ondernemers uit het MKB lees meer

Nationale Borg realiseert stabiele winst en hogere omzet over 2015

13 april 2016
Nationale Borg-Maatschappij heeft 2015 afgesloten met een winst van € 16,3 miljoen, even hoog als in 2014. Het premie-inkomen steeg van € 89,9 lees meer

Nieuwe aandeelhouder Nationale Borg

5 augustus 2015
Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de overeenkomst tussen onze aandeelhouders HAL en Egeria, en AmTrust Financial Services, Inc., over de lees meer

Bekijk het archief