Skip over navigation | Sla menu over

WGA GARANTIES

Elk najaar staan bedrijven voor de keuze hoe zij hun WGA risico gaan afdekken: via het publieke bestel of via een particuliere verzekeraar. Als u al particulier verzekerd bent, nadert de vervaldatum van uw polis en moet u beslissen wat u volgend jaar gaat doen.

Dankzij Nationale Borg komt er nu een derde mogelijkheid bij om met het WGA risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen. U weet waar u aan toe bent en de voordelen van een goed preventiebeleid komen volledig naar u toe! 

Grote werkgevers die zich niet langer via het publieke bestel of een particuliere verzekeraar tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers willen verzekeren, kunnen nu zelf de verantwoordelijkheid voor betaling van WGA uitkeringen op zich nemen. Voorwaarde is wel dat ze een garantie aan de Belastingdienst kunnen overleggen dat een financiële instelling die verplichting zal overnemen indien het bedrijf zelf daartoe niet langer in staat is.

Voor bedrijven die wij financieel sterk genoeg vinden zijn wij bereid zo'n garantie te stellen, zodat u inderdaad eigen risicodrager kunt worden in de ware zin van het woord.

Veel bedrijven hebben een voorkeur om de uitkeringen voor eigen rekening te nemen. Er blijft dan immers niets aan de strijkstok hangen, waardoor de totale kosten lager zijn. Vaak speelt ook een grote rol dat ze een lage instroom hebben door een goed preventiebeleid of door de samenstelling van hun medewerkersbestand. De publieke premiestelling doet helemaal geen recht aan zulke factoren en zelfs de private verzekeraars houden daar niet altijd voldoende rekening mee.

De af te geven garantie was tot nu toe een struikelblok omdat het UWV alleen een garantie accepteert waarin geen beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van het bedrag. Banken zijn niet in de markt voor zulke garanties en de meeste verzekeraars verkopen liever hun standaard verzekeringspolis waar meer premie mee gemoeid is. Bovendien hebben zij in het algemeen geen verstand van de beoordeling van kredietrisico’s.

Nationale Borg heeft in samenspraak met een van haar grootste herverzekeraars expertise op het gebied van arbeidsongeschiktheidsrisico’s en financiële risico’s samengebracht, waardoor we in staat zijn de gevraagde garantie te bieden.

Als u meer wilt weten over deze garanties kunt u contact opnemen met Marc Vader (020-553 3978 of ) of Paul Tekofsky (020-553 3919 of ). Zij weten alles over de WIA/WGA garantie en kunnen u voorrekenen of het echte eigen risicodragerschap voor uw bedrijf voordelig is. Enige voorwaarde is dat uw bedrijf een werknemersbestand van ten minste 250 medewerkers heeft, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de toekomstige WGA instroom.

Nieuws

Financiele rapportages Nationale Borg

22 mei 2017
Na de overdracht van dochtermaatschappij Nationale Borg Reinsurance naar een AmTrust groepsmaatschappij in november 2016 is de balans van lees meer

Kantoren gesloten op 25 en 26 mei

22 mei 2017
Op Hemelvaartsdag, 25 mei, en de daarop volgende vrijdag 26 mei zijn onze kantoren in Amsterdam en Antwerpen gesloten. Wij adviseren u lees meer

Nationale Borg introduceert huurgarantie voor het MKB

8 februari 2017
Nationale Borg breidt haar dienstverlening uit naar het MKB. Met de nieuw ontwikkelde Nationale Borg Huurgarantie worden ondernemers uit het MKB lees meer

Nationale Borg realiseert stabiele winst en hogere omzet over 2015

13 april 2016
Nationale Borg-Maatschappij heeft 2015 afgesloten met een winst van € 16,3 miljoen, even hoog als in 2014. Het premie-inkomen steeg van € 89,9 lees meer

Nieuwe aandeelhouder Nationale Borg

5 augustus 2015
Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de overeenkomst tussen onze aandeelhouders HAL en Egeria, en AmTrust Financial Services, Inc., over de lees meer

Bekijk het archief