Pas als je je grenzen kent, kun je ze oversteken

DE GESCHIEDENIS VAN NATIONALE BORG

Nationale Borg werd in 1893 in Amsterdam opgericht door J. Nienhuys, een welvarend zakenman die als eerste Amsterdammer een huis met elektrisch licht had laten bouwen aan de Herengracht.

Het bedrijf stelde zich garant voor de eerlijkheid van ambtenaren in de uitoefening van hun ambt en jegens de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij voor de aanleg van nieuwe spoorwegen. Daarmee werd het fundament gelegd voor de garantie-activiteiten van Nationale Borg.

Nationale Borg maakte in de loop van de jaren een behoorlijke groei door en verhuisde in 1923 naar de huidige lokatie aan de Keizersgracht. Na de Tweede Wereldoorlog ging Nationale Borg ook optreden als herverzekeraar, een activiteit die een steeds groter deel van het totaal ging uitmaken.

Vanaf de oprichting was Nationale Borg genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs en in de loop der jaren kwam een aanzienlijk deel van de aandelen in handen van de grote banken en verzekeraars. In 1991 werd het bedrijf overgenomen door Nationale-Nederlanden, waardoor het kort daarop onderdeel ging uitmaken van ING.

In de jaren negentig werd de leidende positie in de Nederlandse garantiemarkt verder uitgebouwd, waardoor er een evenwicht ontstond tussen de herverzekeringszaken en de rechtstreekse zaken die het bedrijf deed als verzekeraar in Nederland. Dat succes leidde rond de eeuwwisseling tot een uitbreiding naar België, waar Nationale Borg inmiddels ook marktleider is.

In 2007 werd het bedrijf weer zelfstandig toen ING de aandelen overdroeg aan twee investeringsmaatschappijen, HAL Investments en Egeria. Om de leidende marktpositie in garanties verder uit te bouwen en om tot een meer transparante structuur te komen, werd in 2011 een formele scheiding tussen de garantie- en herverzekeringsactiviteiten doorgevoerd door de overdracht van alle herverzekeringszaken aan dochteronderneming Nationale Borg Reinsurance N.V.

Per 1 juni 2016 is AmTrust Financial Services, Inc., de nieuwe aandeelhouder van Nationale Borg. AmTrust is een van de grootste schadeverzekeraars in de Verenigde Staten met een leidende positie in talrijke niche-markten. Het bedrijf beoogt ook in Europa een vooraanstaande positie in diverse niches, waaronder bankgaranties. De acquisitie van Nationale Borg is daarbij een belangrijke stap, waarvan ook onze klanten op termijn zullen profiteren.