Portefeuille Overdracht

Eind 2019 hebben wij belanghebbenden geïnformeerd over het voornemen van AmTrust International Underwriters DAC (“AIUD”) om haar gehele Nederlandse en Belgische garantieportefeuille over te dragen aan Liberty Mutual Insurance Europe SE (“LMIE”), een verzekeringsmaatschappij gevestigd in Luxemburg. LMIE heeft een “A” rating van Standard & Poor’s.
Op 25 maart 2020 heeft de High Court of Ireland de voorgestelde overdracht goedgekeurd. Vanaf de overdracht op 31 maart 2020 treedt Liberty Mutual Surety Europe B.V. met de handelsnaam Nationale Borg, gevestigd op de Keizersgracht 165, 1016 DP Amsterdam, Nederland en de Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen, België, op als gevolmachtigd agent voor LMIE in Nederland en België.
De overdracht heeft niets veranderd aan bestaande garantiefaciliteiten en de inhoud van de lopende garanties, en evenmin aan onze systemen, onze service en onze contactpersonen.
Wij kijken met veel vertrouwen uit naar onze toekomst binnen de Liberty Mutual groep, de grootste non-bancaire garantieverstrekker ter wereld. Mocht u vragen hebben over de overdracht, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via info@nationaleborg.nl of via uw relationship manager.