WGA garanties

Elk voor- en najaar staan bedrijven voor de keuze hoe zij hun WGA risico gaan afdekken: via het publieke bestel of via een particuliere verzekeraar.

Dankzij Liberty Mutual Surety is er een derde mogelijkheid bij om met het WGA risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen. U weet waar u aan toe bent en de voordelen van een goed preventiebeleid komen volledig naar u toe!

Grotere werkgevers die zich niet langer via het publieke bestel of een particuliere verzekeraar tegen arbeidsongeschiktheid van werknemers willen verzekeren, kunnen zelf de verantwoordelijkheid voor betaling van WGA uitkeringen en reintegratiekosten op zich nemen. Veel bedrijven nemen die kosten liever voor eigen rekening dan dat zij premie afdragen aan het UWV of een verzekeraar. Er blijft dan immers niets aan de strijkstok hangen, waardoor de totale kosten lager zijn. Vaak hebben bedrijven door een goed preventiebeleid of door de samenstelling van hun medewerkersbestand een lagere instroom dan hun sectorgenoten. De publieke premiestelling is echter gebaseerd op de ervaring van de totale sector. Zelfs private verzekeraars houden niet altijd voldoende rekening met de ervaringscijfers per bedrijf.

Om eigen-risciodrager te kunnen worden moet een bedrijf een garantie aan de Belastingdienst overleggen van een financiële instelling die de uitkeringsverplichting zal overnemen wanneer het bedrijf zelf daartoe niet langer in staat is.

Voor bedrijven die wij financieel sterk genoeg vinden zijn wij bereid zo’n garantie te stellen, zodat u inderdaad eigen risicodrager kunt worden in de ware zin van het woord.

U kunt twee keer per jaar (op 1 juli en 1 januari) instappen als eigen-risicodrager. U moet uw aanvraag dan wel uiterlijk 13 weken tevoren (dus voor 1 april en 1 oktober) bij de Belastingdienst aanleveren. Bij uw aanvraag moet u een garantie kunnen overleggen.

Als u meer wilt weten over de WGA garantie kunt u contact opnemen met Marc Vader (06-2157 8137, marc.vader@libertymutual.com) of Martijn Verwijs (06-5576 3369, martijn.verwijs@libertymutual.com). Zij weten alles over de WGA garantie en kunnen u voorrekenen of het echte eigen-risicodragerschap voor uw bedrijf voordelig is. Enige voorwaarde is dat uw bedrijf een werknemersbestand van ten minste 250 medewerkers of een loonsom van € 10 miljoen heeft, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de toekomstige WGA instroom.

Download hier onze brochure of klik op de afbeelding